Navigation
Navigation
User login
Back to top

Resources in Poland

Patient information

Patient information links.

Nadmierne obciążenie żelazem wskutek wielokrotnych transfuzji krwi u osób z zespołem mielodysplastycznym

MDS - zespoły mielodysplastyczne

Patient organisations

Links to local patient organisations and charities.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi (The Association for Blood Cancer Patients Aid)

Study groups

Research groups and projects.

MDS section of PALG (Polish Adult Leukemia Group)

National haematology societies

National haematology society information

Polskie Towarzystwo Hematologów I Transfuzjolgów (Polish Society of Hematology and Transfusion Medicine)